Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi

Våra känslor/affekter är en viktig källa till vår motivation. Känslorna ger oss information om vad vi behöver och de fyller en viktig roll i våra relationer, hur vi kommunicerar med varandra och visar vilka vi är. 


Vissa känslor känns ofta mer bekväma än andra, medans andra har blivit mer otillåtna för oss själva att framför allt känna och även att uttrycka.


Hur vi hanterar våra känslor och uttrycker våra behov beror till stor del på vilka relationella erfarenheter vi gjort tidigare i livet.


I terapin får vi hjälp att se och släppa på de försvar/skydd som inte längre är hjälpsamma för oss och ersätta dem med andra mer hjälpsamma sätt att både reglera känslor och uttrycka behov.


I den terapeutiska behandlingen utgår vi ifrån konkreta exempel på situationer då olika känslor aktiveras som du vill utforska vidare i terapin.