Om mig


Per Isaksson


Legitimerad psykoterapeut, socionom, leg.kurator och cert. hypnosterapeut


Jag är legitimerad psykoterapeut och utbildad i affektfokuserad psykodynamisk terapi och hypnos.


Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt och är skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen och förväntas använda såväl beprövade som vetenskapliga metoder.

Jag är medlem i svenska föreningen för klinisk hypnos, sfkh

Jag är socionom och har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som socionom och kurator inom;flyktingmottagning, familjerätt, socialtjänst, öppenvårdspsykiatri, krismottagning, primärvård, skola och habilitering.


Idag arbetar jag enbart med psykoterapi och utbildning i egen regi.


Skillnad mellan psykolog, psykiatriker och psykoterapeut

En psykolog har studerat fem år på psykologprogrammet samt haft ett års praktik för att bli legitimerad som psykolog och kan sen arbeta med alltifrån psykoterapi och mental ohälsa till chefsutveckling och personalfrågor.


En psykiatriker är utbildad och legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri och kan både bedriva psykoterapi, diagnosticera och skriva ut läkemedel. 


Legitimerade psykoterapeuter har olika utbildningsbakgrund som psykolog, psykiatriker eller annan adekvat akademisk examen på minst 180 högskolepoäng, som exempelvis socionom eller beteendevetare och då i kombination med en grundutbildning i psykoterapi på 45 högskolepoäng.


Oavsett om en person är legitimerad psykolog eller legitimerad psykiatriker eller har annan akademisk examen plus grundutbildning i psykoterapi krävs ytterligare tre års utbildning för att bli legitimerad psykoterapeut.


För att vara behörig till psykoterapeutprogrammet krävs dessutom minst två års klientarbete under handledning av en legitimerad psykoterapeut.


Efter avklarade studier erhålls legitimation hos Socialstyrelsen. En legitimerad psykoterapeut är alltså specialistutbildad inom psykoterapi och har därmed fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i psykoterapi.


Legitimationen innebär att psykoterapeuten tillåts arbeta självständigt under eget ansvar med psykoterapi, under tillsyn av Socialstyrelsen och har då en lagstadgad skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att dokumentera och skriva journal.