Priser

Som privatperson betalar du 950 kronor inklusive moms/session. 


För studerande och för dig med lägre inkomst på grund av till exempel sjukskrivning eller arbetslöshet gäller rabatterat pris, 850 kronor inklusive moms/session 


För företag debiteras 950 kronor exklusive moms/session. 


En session är 45-50 minuter lång.

Om du har några frågor så ta gärna kontakt med mig.


Företaget aft psykoterapi & utbildning innehar F-skatt.

                                          

Avbokning och uteblivet besök

Avbokning görs antingen via sms till 076-046 05 72 eller via e-post till per.isaksson@ymail.com 


Avbokning görs senast 24 timmar innan avtalad tid.


Avbokas samtalet mindre än 24 timmar innan eller om besöket uteblir debiteras full kostnad, med undantag vid akut sjukdom.

Betalning

via Swish till 123-146 78 10 eller till bankgironummer 267-9207